Товч танилцуулга

ОД ШАНДАС ХХК

“Од Шандас” ХХК нь 2009 онд гүний худгийн өрөмдлөгийн чиглэлээр үйл ажиллагаагаа эхлүүлэн өнөөдрийг хүртэл үйл ажиллагаагаа жигд, тогтвортой, тасралтгүй ханган ажиллаж байгаа 100% үндэсний хөрөнгө оруулалттай компани юм. Бид өнгөрсөн хугацаанд үйлдвэрлэлийн, усан хангамжын, унд ахуйн зориулалтууд бүхий төрөл бүрийн голчтой гүний худгийн өрөмдлөг, тоноглолын ажлуудыг гүйцэтгэн иргэн, аж ахуйн нэгж, төрийн болон төрийн бус байгууллага, олон улсын байгууллагуудад амжилттайгаар хүлээлгэн өгч Монгол улсын усан хангамжын өрөмдлөгийн салбарт өөрсдийн бодитой хувь нэмрийг оруулан ажиллажээ.

Бид харилцагч иргэн, ААН-н өрөмдлөгийн төрөл бүрийн гэрээт ажлуудыг тэдний хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн чанарын төгс гүйцэтгэл, үнийн уян хатан нөцөлтэйгээр гүйцэтгэн ажиллахыг зорилгоо болгон ажиллаж байна.

Бид таньд

  • Газрын доорхи уст цэгийн хайгуул судлагаа

  • Гүний худгийн өрөмдлөг

  • Барилга байгууламжын хөрсний ус зайлуулах цооно

  • Барилга байгууламжын суурийн гадсан бэхэлгээ

  • Байшингийн гадсан суурь

Үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа

Мэдээ мэдээлэл

Манай компанийн мэдээ мэдээлэл, үйлчилгээ, шинэ бүтээгдэхүүн худалдаатай холбоотой мэдээ мэдээлэл.

Гүний ус байж тасраад байна?

Хүмүүсээс түгээмэл ирдэг асуулт #3: Асуулт: Гүний ус байж тасраад байна. Гүний ус л бол дуусах ёсгүй биз дээ. Буруу […]

Дэлгэрэнгүй
Гүний худаг гаргуулж байгаа юм чинь ус нь шууд ууж болох цэнгэг ус байна биз дээ. Танайх шууд уух цэнгэг ус гаргаж өгөх үү?

Хүмүүсээс түгээмэл ирдэг асуулт: Асуулт: Гүний худаг гаргуулж байгаа юм чинь ус нь шууд ууж болох цэнгэг ус байна биз […]

Дэлгэрэнгүй
Орос өрмийн худаг сайн, нэг насных болдог. Солонгос өрөм нурдаг эсвэл Солонгос өрөм сайн?

Хүмүүсээс түгээмэл ирдэг асуулт: Асуулт: Орос өрмийн худаг сайн, нэг насных болдог. Солонгос өрөм нурдаг эсвэл Солонгос өрөм сайн, Орос […]

Дэлгэрэнгүй
Асуулт: Худаг гаргуулахад ямар шат дарааллаар явагддаг вэ?

Хүмүүсээс түгээмэл ирдэг асуулт: Асуулт: Худаг гаргуулахад ямар шат дарааллаар явагддаг вэ? Хариулт: Худаг гаргуулахад нэн түрүүнд 1. Уст цэгийн […]

Дэлгэрэнгүй
15
15-н жилийн туршлага
12
Техник, өрмийн машин
240
Худгийн цооног гаргасан тоо
24
Нийт ажилтан албан хаагч