Танилцуулга

“Од Шандас” ХХК нь 2009 онд гүний худгийн өрөмдлөгийн чиглэлээр үйл ажиллагаагаа эхлүүлэн өнөөдрийг хүртэл үйл ажиллагаагаа жигд, тогтвортой, тасралтгүй ханган ажиллаж байгаа 100% үндэсний хөрөнгө оруулалттай компани юм. Бид өнгөрсөн хугацаанд үйлдвэрлэлийн, усан хангамжын, унд ахуйн зориулалтууд бүхий төрөл бүрийн голчтой гүний худгийн өрөмдлөг, тоноглолын ажлуудыг гүйцэтгэн иргэн, аж ахуйн нэгж, төрийн болон төрийн бус байгууллага, олон улсын байгууллагуудад амжилттайгаар хүлээлгэн өгч Монгол улсын усан хангамжын өрөмдлөгийн салбарт өөрсдийн бодитой хувь нэмрийг оруулан ажиллажээ.

Бид харилцагч иргэн, ААН-н өрөмдлөгийн төрөл бүрийн гэрээт ажлуудыг тэдний хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн чанарын төгс гүйцэтгэл, үнийн уян хатан нөцөлтэйгээр гүйцэтгэн ажиллахыг зорилгоо болгон ажиллаж байна.